« Wróć

Obsługa firm

Stała obsługa prawna skierowana jest do spółek prawa handlowego jak i indywidualnych klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także innych podmiotów wymagających świadczenia pomocy prawnej w sposób ciągły, a niezatrudniających własnych prawników. Model stałej obsługi prawnej jest w każdym przypadku indywidualnie dostosowany do potrzeb klienta, zarówno w zakresie przedmiotowym powierzonych spraw jak i czasowym. Świadczymy stałą obsługę prawną zarówno w siedzibie naszych klientów jak również w każdym innymi miejscu, którego dana sprawa dotyczy.

W ramach stałej obsługi prawnej zapewniamy m.in.:

  1. negocjacje i weryfikacje umów typowych i nietypowych oraz stałą kontrolę ich prawidłowego wykonywania
  2. bieżące doradztwo prawne w zakresie codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa
  3. reprezentację prawną przed organami administracyjnymi, instytucjami oraz sądami, analizowanie i opiniowanie powierzonych zagadnień oraz przedsięwzięć
  4. oddelegowania wybranego prawnika lub zespołu prawników do bieżącej obsługi prawnej klienta

Kancelaria Adwokacka - Krzysztof Liberda z siedzibą w Kaliszu przygotowuje ofertę współpracy dla każdego klienta indywidualnie uwzględniając jego potrzeby w zakresie udzielania pomocy prawnej. W ramach stałej współpracy i obsługi przedsiębiorstw kancelaria umożliwia korzystanie z tzw. "Pieczęci prewencyjnej" informującej klienta (kontrahenta) o prowadzeniu przez kancelarię obsługi prawnej Państwa firmy i dochodzeniu należności niezwłocznie po terminie zapłaty.