« Wróć

Sprawy cywilne

W sporach z zakresu prawa cywilnego Kancelaria Adwokacka - Krzysztof Liberda prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Zapewniamy reprezentację naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym także przed Sądem Najwyższym.

Przykładowy zakres realizowanych usług :

 1. konstruowanie, opiniowanie i analiza umów cywilnoprawnych
 2. doradztwo prawne i dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, dotyczące w szczególności problematyki naruszenia posiadania, znoszenia współwłasności, zasiedzenia własności nieruchomości oraz zagadnień ustanawiania służebności gruntowych i osobistych oraz roszczeń z tym związanych
 3. świadczenie pomocy prawnej z dziedziny prawa spadkowego, w szczególności dotyczące postępowań sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, działu spadku, roszczeń o zachowek itp.
 4. doradztwo prawne z zakresu roszczeń odszkodowawczych wynikających m.in. z czynów niedozwolonych, niewykonania, czy też nienależytego wykonania umowy, a także reprezentacja poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń
 5. konstruowanie różnego rodzaju pism procesowych, w szczególności pozwów o zapłatę, a także pozwów związanych z poszczególnymi umowami, których podłożem są zobowiązania m.in. powództwa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności nieruchomości w przypadku odwołania darowizny
 6. sporządzanie opinii prawnych w przedmiotowym zakresie


Kancelaria Adwokacka - Krzysztof Liberda w szczególności reprezentuje klientów w następujących sprawach:

 • o rozwód
 • o separację
 • o zapłatę
 • o alimenty
 • o ustalenie kontaktów
 • o ustalenie władzy rodzicielskiej
 • o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
 • o zachowek
 • o zasiedzenie nieruchomości
 • o uwłaszczenie nieruchomości
 • o podział majątku wspólnego
 • o zniesienie współwłasności
 • o ustanowienie służebności przesyłu (słupy energetyczne)
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o odrzucenie spadku oraz o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu  spadku
 • o zapłatę wynagrodzenia za pracę
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy
 • o naruszenie posiadania
 • o wydanie lokalu mieszkalnego lub użytkowego (eksmisja)