Polityka Cookies

Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Krzysztof Liberda. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikiem strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Brak podania danych uniemożliwia wykonanie tej czynności. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.